LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 21
U chorej z rozpoznaną chorobą zwyrodnieniową stawów rąk wskazana jest

A.
B.
C.
D.