LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 38
Który wynik pomiaru tętna u osoby dorosłej jest nieprawidłowy i powinien być zgłoszony pielęgniarce?

A.
B.
C.
D.