LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 22
Materiały jednorazowego użytku po wykonaniu toalety jamy ustnej należy włożyć do worka

A.
B.
C.
D.