LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 44
Książkę obiektu budowlanego powinien prowadzić właściciel lub zarządca budynku

A.
B.
C.
D.