LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 1
Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek informowania pacjenta

A.
B.
C.
D.