LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 26
Do skutków długotrwałego unieruchomienia w łóżku nie zalicza się

A.
B.
C.
D.