LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 9
Ocena stopnia samodzielności przy wykonywaniu prostych czynności życia codziennego przez pacjenta jest dokonywana w skali

A.
B.
C.
D.