LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 3
Przemieszczenie podopiecznego z czterokończynowym porażeniem kończyn z łóżka na wózek inwalidzki ułatwi

A.
B.
C.
D.