LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 1
W szpitalu, ligninę zabrudzoną plwociną należy umieścić w pojemniku z odpadami

A.
B.
C.
D.