LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 4
Postępowanie odkażające, mające na celu zniszczenie drobnoustrojów na skórze, błonach śluzowych i w zakażonych ranach, to

A.
B.
C.
D.