LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 23
O możliwości sterylizacji lusterka stomatologicznego świadczy cecha

A.
B.
C.
D.