LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
Który z leków ułatwia usuwanie past endodontycznych z kanału i udrażnia go?

A.
B.
C.
D.