LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 29
Stare usunięte wypełnienia amalgamatowe (odpady amalgamatowe) przechowuje się w szczelnie w zamkniętym naczyniu

A.
B.
C.
D.