LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 34
Wskaż uniwersalne kleszcze kramponowe.
A.
B.
C.
D.