LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 6
Która z przedstawionych pęset jest pęsetą stomatologiczną podwójnie odgiętą?
A.
B.
C.
D.