LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 39
Przedstawione na rysunku narzędzia to
A.
B.
C.
D.