LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 4
Dokumentacja obiektu budowlanego powinna być przechowywana

A.
B.
C.
D.