LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 19
Przedstawiona na rysunku dźwignia służy do
A.
B.
C.
D.