LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 1
Która klasa ubytków według Blacke'a wymaga przygotowania formówki z metalowym paskiem do odbudowy korony zęba?

A.
B.
C.
D.