LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 27
Zęby bliźniacze i zlane to rodzaj nieprawidłowości kształtu korony

A.
B.
C.
D.