LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 33
Atrycja to utrata twardych tkanek zęba w wyniku

A.
B.
C.
D.