LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 12
Przewlekły nadmiar fluoru doprowadza do

A.
B.
C.
D.