LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 21
Podczas badania żywotności miazgi zęba 13 za pomocą prądu elektrycznego stwierdzono obniżony próg pobudliwości. Świadczy to

A.
B.
C.
D.