LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
Wstrzyknięte powietrze do tkanek miękkich doprowadzi do powstania

A.
B.
C.
D.