LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 39
Roboty rozbiórkowe budynku murowanego rozpoczyna się od demontażu

A.
B.
C.
D.