LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 26
Naturalny słodzik o działaniu przeciwpróchniczym, otrzymywany z brzozy, to

A.
B.
C.
D.