LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 33
Stały drugi trzonowiec dolny prawy w systemie amerykańskim ma oznaczenie

A.
B.
C.
D.