LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 28
Metoda Berggrena i Welandera polega na

A.
B.
C.
D.