LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 28
Wskaż ilość punktów podparcia pacjenta przyjmowanego w pozycji leżącej.

A.
B.
C.
D.