LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 24
Asysta bierna polega na wykonywaniu obowiązków

A.
B.
C.
D.