LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 8
W metodzie jednoręcznej przekazywania narzędzi funkcję podającą pełnią palce:

A.
B.
C.
D.