LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 17
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do założenia koferdamu u pacjenta jest

A.
B.
C.
D.