LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 2
Który materiał zakłada się do ubytku bez wytrawiania tkanek?

A.
B.
C.
D.