LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 2
Jeżeli na ścianie konstrukcyjnej budynku uwidoczniły się pojedyncze rysy i niewielkie (do 3-4 mm) pęknięcia, to naprawa tych pęknięć polega na miejscowym

A.
B.
C.
D.