LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 32
Do którego zabiegu należy przygotować znieczulenie?

A.
B.
C.
D.