LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 21
Przygotowanie którego materiału wymaga zachowania chirurgicznej aseptyki?

A.
B.
C.
D.