LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 21
W celu przygotowania cementu Millera do wypełnienia ubytku w zębie mlecznym, proszek cementu fosforanowego należy połączyć z opiłkami

A.
B.
C.
D.