LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 28
Pozycja Trendelenburga jest to pozycja medyczna stosowana podczas

A.
B.
C.
D.