LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 6
Gdzie jest przechowywana dokumentacja indywidualna zewnętrzna?

A.
B.
C.
D.