LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 48
Współrzędne środka ciężkości figury przedstawionej na rysunku wynoszą
A.
B.
C.
D.