LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 8
Decyzję o wydaniu uprawnionemu organowi oryginału dokumentacji medycznej podejmuje

A.
B.
C.
D.