LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 34
Na rysunku przedstawiono belkę obciążoną siłą skupioną P. Wartości pionowych reakcji w podporach belki wynoszą
A.
B.
C.
D.