LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 32
Na podstawie danych z tabeli oblicz wartość obciążenia obliczeniowego wywołanego warstwą keramzytu o grubości 100 mm, jakie przypada na 1 m2 stropu Kleina.
A.
B.
C.
D.