LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 13
Konto Umorzenie środków trwałych zalicza się do grupy kont

A.
B.
C.
D.