LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 9
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, w którym kwartale przedsiębiorstwo osiągnęło najwyższą wydajność.

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, w któ

A.
B.
C.
D.