LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 17
Elastyczność cenowa podaży to stosunek procentowej zmiany

A.
B.
C.
D.