LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 31
Planując wyposażenie stanowiska komputerowego, zgodnie z zasadami ergonomii, należy je wyposażyć w krzesło przedstawione na zdjęciu

Planując wyposażenie stanowiska komputerowego, zgodnie z zasadami ergonomii,

A.
B.
C.
D.