LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 8
W tabeli podano nazwy kont oraz strony, na których dokonano zapisów stanów początkowych oraz księgowań operacji gospodarczych. Wskaż, która pozycja odzwierciedla błędne zapisy na kontach.

W tabeli podano nazwy kont oraz strony, na których

A.
B.
C.
D.