LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 8
W czasie inwentaryzacji stwierdzono niedobór towarów w magazynie w cenie zakupu 1000 zł. Magazynier na piśmie wyraził zgodę na jego spłatę po cenie sprzedaży (marża 20% ceny zakupu) i wpłacił do kasy połowę wartości niedoboru w wysokości

A.
B.
C.
D.