LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 8
Pan Jacek Miłek planuje w przyszłym roku sfinansowanie wyjazdu do Chin dla trzech kierowników swojego przedsiębiorstwa w nagrodę za wygranie konkursu Firma z Przyszłością 2013. Planowany koszt wycieczki wynosi 22 000 zł. W celu pozyskania środków finansowych na wycieczkę postanowił założyć lokatę w banku na okres 1 roku. Oprocentowanie lokat terminowych wynosi 10% w stosunku rocznym. W celu uzyskania planowanej kwoty powinien wpłacić na lokatę kwotę w wysokości

A.
B.
C.
D.